Mgr. František Zaparanik
Chcete sa zapojiť?  Môžete sa aj Vy!

      Vitajte na internetovej stránke  Odborového združenia železničiarov!
Na tomto rozsiahlom, mienkotvornom a v neposlednom rade rozhodujúcom portáli Vás budeme informovať o  cieľoch a dosiahnutých výsledkoch OZŽ. Veríme, že svojimi podnetmi a návrhmi budeme spoločne zvyšovať informačnú hodnotu a úroveň tejto stránky. Spoločnými silami rozšírime spektrum informácií a predovšetkým zvýšime úroveň práce Odborového združenia železničiarov.


Odborové združenie železničiarov
Legionárska 27, 831 04  Bratislava
  foto:  www.railpage.net / www.vlaky.net © & Peatrs ©
Súhrnné informácie z kolektívnych vyjednávaní 2018


predseda OZŽ 
ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
Bc. Anton Andel
Ing. Darina Fabuľová
Peter Pikna
Bc. Ľudevít Mikloš
1. podpredseda OZŽ 
podpredsedníčka OZŽ 
podpredseda OZŽ 
podpredseda OZŽ 
    Partnerský odborový
zväz ponúka  členom OZŽ

Reklamný banner
TOPlist


OZŽ radíBenefity KZ nad ZPPodnikové výbory OZŽklik na logo
    © 2021 OZŽ - Všetky práva vyhradené
klik na logo
Tip OZŽ rekreáciu ...
ZSSK CARGO kolektívne vyjednávanie 2021   viac

KV ŽSR  viac

Metodický pokyn ŽSR viac
KV ZSSK   viac
ŽSR dodatok ku KZ c. 1 viac
Zoznam profesií viac
Dôležité informácie pre železničiarov 
KORONA NA SLOVENSKU
Covid-19 ako choroba z povolania