© 2016 OZŽ - Všetky práva vyhradené

  foto:  www.railpage.net © & Peatrs ©
ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Štefan Baláž
Referát pracovnoprávnych vzťahov OZŽ
mobil:                   0903 760 033
železničný tel.:           930/4407
štátny tel.:         041/2294407
e-mail:               pravne@ozz.sk