Chcete sa zapojiť?  Môžete sa aj Vy!

      Vitajte na internetovej stránke  Odborového združenia železničiarov!
Na tomto rozsiahlom portáli Vás budeme informovať o  cieľoch a dosiahnutých výsledkoch OZŽ. Veríme, že svojimi podnetmi a návrhmi budeme spoločne zvyšovať informačnú hodnotu a úroveň tejto stránky. Spoločnými silami rozšírime spektrum informácií a predovšetkým zvýšime úroveň práce Odborového združenia železničiarov.


Odborové združenie železničiarov
Legionárska 27, 831 04  Bratislava