Bc. Anton Andel
Ing. Darina Fabuľová
Bc. Ľudevít Mikloš
Ján Baláž


Pavla Danihelová
Ing. Zuzana Lunáková
Mgr. Igor Maček

Anna Poliaková
Jana Garayová
JUDr. Štefan Baláž
Jozef Janech
Bc. Božena Vytřísalová
Zuzana Vanyová
Ing. Jozef Janota
Jozef Hlavatý
Mgr. Zita Verčíková
Eva Vlčková
Milota Sobotková
Marta Vidiečanová
Ing. Peter Hoffman
Marián Kubinec
Slavomír Horánsky
Miroslav Odelga
Mária Repperová
Slavomír Kožár
Peter Pikna

Na načítanie údajov do Vášho smartfónu použite aplikáciu QR Droid Code Scanner na stiahnutie TU
Mgr. František Zaparanik